Tin chi tiết

Toàn Bộ Drop Và Hướng Dẫn Tân Thủ Kiếm Vàng

Thông Tin Chi Tiết Drop Sever Ký Ức

Hướng Dẫn Cách Kiếm Vàng

Lưu Ý

Sever Thiên Long Ký Ức chỉ xài FULL MP Và Đồ Chế 6x

Mọi Người Có Thể Săn Tần Hoàng Châu Ở THDC3 Và Yến Huyền Ngọc Tại YVCM Để Có 2 NL Này Đổi FULL MP