Tin chi tiết

Kích Hoạt Thần Binh Hải Vực Cấp 58 Và Phụ Bản Yến Tử Ổ

Mộ Dung Phục tự xưng là Yến Quốc hoàng thất hậu duệ, triệu tập binh mã tại Yến Tử Ô, lực lượng hùng mạnh vô song, mưu đồ tạo phản, không biết bao nhiêu mãnh tướng đã bại trận dưới tay của hắn

Các đại hiệp có bằng lòng ra tay thảo phạt Yến Tử Ô, tiêu diệt phản đồ Mộ Dung Phục hay không ?

1/ NPC Liên Quan

Lý Cương (69 – 119) map Thái Hồ

2/ Điều Kiện

  • Tổ đội ít nhát là 3 người
  • Phải trên cấp 60
  • Mỗi ngày đi tối đa được 3 lần

3/ Bản Đồ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☑Trang chủ: http://kyucthienlong.com/

☑Fangpage: https://www.facebook.com/kyucthienlong5x/

☑Groups: https://www.facebook.com/groups/567752104086648/

☑Tải Game: http://kyucthienlong.com/Download