Tin chi tiết

EVENT BOSS Bàn Cổ Tối Thứ 7

Vào Lúc 19h00 Ngày 11/04/2020 AD Sẽ Thả 2 Lượt BOSS Bàn Cổ

Địa Điểm 1 : Lôi Đài Lạc Dương 2 Con ( 19h00 )

Địa Điểm 2 : Tung Sơn 2 Con ( Sau Khi 2 Con Ở Lạc Dương Chết )

Vô Vàng Vật Phẩm Quý Hiếm Đang Chờ Các Bạn . Hãy Nhanh Chân Tạo 1 Account Để Trải Nghiệm Game Chuẩn Cày Cuốc